Stichting de Rotterdamse Uitdaging

Logo Rotterdamse Uitdaging

De missie van de Rotterdamse Uitdaging is Maatschappelijke Betrokken Ondernemen te stimuleren en organiseren om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Door Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen, laten Rotterdamse bedrijven hun betrokkenheid bij de Rotterdamse samenleving zien.

Ons doel is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties, zoals scholen, welzijnswerk, sportverenigingen, kunst en cultuur organisaties en leerwerktrajecten, om hiermee een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De Rotterdamse Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Materialen (spullen), Middelen (desktops/laptops, fietsen) en Menskracht (financiering, extra handen, creativiteit, kennis en kunde). Het is een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties, om daarmee het leefklimaat in Rotterdam te verbeteren.

Mine de Laat is als manager operationeel verantwoordelijk voor de Rotterdamse Uitdaging.

Mine de Laat is interimmanager en een proactieve ontwikkelaar van projecten voor de onderwijssector, het welzijnswerk, de zorgsector, het bedrijfsleven, lokale overheden en met name in samenwerkingsverbanden van genoemde sectoren.

 

Mine de Laat

Mine de Laat – Manager Stichting de Rotterdamse Uitdaging