Projecten de Rotterdamse Uitdaging

Spullenbank
Bedrijven doneren hun gebruikte stoelen, tafels, kasten en dergelijke aan de Rotterdamse Uitdaging en wij gebruiken de spullen b.v. om er een huiswerkklas mee in te richten.

Fix ’n Fiets
Corporaties doneren gebruikte fietsen aan de Rotterdamse Uitdaging. Er is een fietswerkplaats opgezet waar jongeren en volwassenen het vak fietsenmaker leren. De gerepareerde fietsen gaan naar kinderen, jongeren en volwassenen die een fiets nodig hebben om naar school te gaan.

Laptop Challenge
Bedrijven en particulieren doneren hun gebruikte laptops en desktops aan de Rotterdamse Uitdaging. Leerwerkbedrijf Copiatek maakt de computers schoon, zet er de apparatuur op en certificeert ze. Er wordt door verschillende welzijnsorganisaties computerles gegeven. Daarna gaan de computers naar deze kinderen, jongeren en volwassenen in bruikleen en na voldoende resultaat vindt donatie aan de betreffende persoon plaats.

Ongekend Talent
Jonge statushouders maken bij Humanitas kennis met de zorgsector, middels een introductiecursus van 3 maanden, waarin ze zowel de theorie leren als praktijkervaring opdoen op de werkvloer. Een groot succes: alle 16 deelnemers hebben het certificaat behaald. De volgende groep staat al in de startblokken!