Stichting Stem zonder Gezicht

Logo Stem zonder gezichtStichting Stem zonder Gezicht (SzG) is de stem voor alle kinderen die in armoede leven en schreeuwen om hulp en betrokkenheid voor dit maatschappelijk vraagstuk, wat tenslotte ons allemaal aangaat. Armoede is een maatschappelijk vraagstuk, hetgeen in de eerste instantie het meest effectief op wijkniveau aangepakt kan worden. Hierbij zullen diverse krachten op verschillende lagen van de wijk gebundeld worden om de toekomst van “onze kinderen” te verbeteren door armoede tegen te gaan.

Stichting SzG gelooft namelijk erin dat vanuit een betrokken stad succesverhalen met elkaar gedeeld worden, waardoor draagvlak voor elke burger gecreëerd wordt door krachten te bundelen voor een gezamenlijk doel met het oog op collectieve belangen.

Stichting SzG hoopt de stad Rotterdam in beweging te kunnen brengen om draagvlak te creëren, waarbij elke burger zijn verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van “onze” kinderen. Dit omdat wij sterk in de kracht van een community geloven en wensen daarmee kinderen de toekomst te bieden die ze verdienen.

Meer weten over SzG? Bekijk hier de website!

“It takes a community to raise a child”

 

Vanessa Umboh – Founder Stem zonder Gezicht