Stichting Talentz Skool

Logo Talentz SkoolStichting Talentz Skool is een community building en talentontwikkelingsorganisatie die zich richt op jeugd, jongeren en gezinnen die kampen met armoede en sociaal isolement. De stichting is een initiatief van Rachel Heymach, Cultureel Maatschappelijk Vormer en Community Builder. Zij inspireert ouders, jeugd en jongeren door middel van empowerment, talentontwikkeling en inzet van eigen talent. Hierbij gebruikt zij met name cultuur als middel om sociaal emotionele vaardigheden te ontwikkelen en/of bevorderen.

Cultuur heeft betrekking op alles wat in een (lokale) samenleving vóórkomt, zoals de verschillende leefwijzen en de waarden en normen van een gemeenschap. Cultuur is een afspiegeling van de mate van ontwikkeling, beschaving en uitdrukking van de identiteit van een lokale samenleving. Het geeft een beeld van de manier van denken wonen, werken, uiten en ontspannen van burgers. Dit om hun sociale en burgerschapscompetenties te versterken en daadkrachtig te zijn binnen het gezin en de leefomgeving.

Diensten en projecten van stichting Talentz Skool

W&A factory

Talentz Skool biedt een scala aan workshops en activiteiten aan met als doel de ontwikkelingskansen van de kinderen en jongeren te vergroten. De workshops en activiteiten zijn gericht op cultuureducatie. Scholen, kinderopvangorganisaties, welzijnsinstellingen en gemeenten kunnen een beroep op de Talentz Skool doen voor het organiseren en aanbieden van verlengde leertijdlessen, activiteiten, workshops en cursussen in het kader van talentontwikkeling. Talentz Skool staat voor een professioneel en gevarieerd aanbod dat zowel vormend als vermakend is en toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen.

Performing Arts Skool

Wij zorgen ervoor dat jeugd en jongeren in hun eigen wijk professionele lessen met een doorlopende leerlijn op het gebied van podiumkunsten kunnen volgen. Met onze Performing Arts Skool bieden wij laagdrempelige lessen in de wijken en buurten.

Community Talentz

Door en voor de Wijk, door en voor bewoners. Dit project richt zich op kracht uit de wijk. De bewoners worden ingezet met hun talenten om initiatieven op te starten in de wijk. Inmiddels zijn er al 10 structurele initiatieven door bewoners opgezet in de wijk Lombardijen.

 

Wat wil stichting Talentz Skool bereiken

Algemeen

  • Het vergroten van de effectiviteit van armoedebestrijding in de breedste zin.
  • Maatschappelijke participatie, sociaal emotionele ontwikkeling, sociale contacten, welzijn en toekomstmogelijkheden voor alle gezinnen, kinderen en jongeren in IJsselmonde

Specifiek

  • Het creëren van communties waarin bewoners geprikkeld en gestimuleerd worden om hun wijk levendig te houden en met hun talenten een bijdrage kunnen leveren in de wijk
  • Een plek binnen de wijken creëren waar de jeugd/jongeren en gezinnen zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten
  • Het stimuleren van kunst en cultuureducatie binnen wijken door het bevorderen van diverse activiteiten op dit terrein.
  • Het bieden van werkervaring en de mogelijkheid tot werk.

 

Rachel Heymach Talentz Skool

Rachel Heymach – Founder Stichting Talentz Skool